Mark Southgate

Mark Southgate yw Cyfarwyddwr Ceisiadau a Chynlluniau Mawr.

Mark Southgate yw Cyfarwyddwr Ceisiadau a Chynlluniau Mawr yr Arolygiaeth, gyda chyfrifoldeb dros weinyddu gwaith achos ceisiadau mawr o dan y gyfundrefn seilwaith cenedlaethol (Deddf Cynllunio 2008), cynlluniau lleol a mesurau a gynigir ar gyfer ceisiadau cynllunio mawr o dan y Bil Twf a Seilwaith, lle dynodir bod awdurdodau lleol yn perfformio’n wael ac mae datblygwyr yn dewis gwneud cais yn uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio. 

Mae’n gynllunydd trefol siartredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol, sefydliadau anllywodraethol ac asiantaethau llywodraethol yn ogystal â’r Gwasanaeth Sifil.