Canllawiau, gwybodaeth a gwasanaethau

Beth rydym yn ei wneud

Sefydlwyd Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth o dan Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014. Ei brif swyddogaethau yw:

- hybu gyrfaoedd mewn amaethyddiaeth
- cyflwyno gorchmynion cyflogau amaethyddol drafft i Weinidogion Cymru

Cyswllt

Mae cymorth gweinyddol ar gyfer y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru yn cael ei trawsgronni gan Llywodraeth Cymru, drwy ein Rheolwr Panel.

Cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, os gennwch unrhwy ceisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgynghori, cwestiynau ar gyfer y wefan hon, neu cwestiynau mwy gyffredinol am y Panel, neu ei Is-bwyllgor Parhaol ar Ddatblygu Sgiliau a Hyfforddiant.

Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru
Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UR

e-bostslmenquiries@cymru.gsi.gov.uk