Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar y fformiwla newydd i’w ddefnyddio i ddyrannu cyllideb flynyddol y Gronfa Ariannol Wrth Gefn i sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
18 Mawrth 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ynghylch newid y modd y dyrennir cyllideb y Gronfa Ariannol Wrth Gefn i sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru. Byddai’r newid yn golygu ei dyrannu yn seiliedig ar niferoedd myfyrwyr a nifer y myfyrwyr o deuluoedd incwm isel.

Byddai hyn yn sicrhau:

  • bod y gyllideb yn cael ei dyrannu ar sail tystiolaeth o’r angen ar y pryd
  • bod y gyllideb sydd ar gael yn cael ei rhannu rhwng sefydliadau mewn modd sy’n deg ac yn dryloyw ac y gellir ei hailadrodd

Dogfennau ymghynghori

Dogfennau ymghynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 375 KB

PDF
375 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 18 Mawrth 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Addysg Uwch
Y Gyfarwyddiaeth Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ