Yr ydym eisiau eich barn ar drefn orfodi arfaethedig ar gyfer Cymru a Lloegr er mwyn gorfodi’r cyfyngiadau sydd wedi’u cynnwys yn Rheoliad Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr Undeb Ewropeaidd.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
3 Ebrill 2018
13 diwrnod ar ôl i ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Yr ydym yn ymgynghori ar y drefn orfodi arfaethedig ar gyfer Cymru a Lloegr y mae angen ei rhoi ar waith er mwyn gorfodi'r cyfyngiadau sydd wedi'u cynnwys yn Rheoliad Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr UE (UE 1143/2014).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK