Hoffem glywed eich barn am y newidiadau arfaethedig i’r system unffordd ar hyd Brook Street ac am wella cyfleusterau parcio a chroesi ar hyd Broad Street.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
3 Rhagfyr 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Hoffem glywed eich barn ar ein cynigion ar gyfer:

  • newid y system unffordd bresennol ac ailgyflwyno llif traffig dwyffordd ar ran o Brook Street
  • newid Broad Street i ffordd un lôn
  • creu croesfan sebra newydd ger Neuadd y Dref.

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal dau sesiwn galw heibio i roi’r cyfle i bartïon â diddordeb i weld a thrafod y cynllun. Bydd y sesiynau yn cael ei gynnal ar 14 Medi a 30 Hydref 2018 yn Neuadd y Dref, y Trallwng rhwng 10:00 a 19:00.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
627 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffigur 1: cynllun presennol y system unffordd

PDF
680 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffigur 2: trosolwg or adolygiadau i ganol y dref

PDF
879 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffigur 3: cyffordd Brook Street a Ffordd Jehu adolygur ynys draffig

PDF
424 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffigur 4: cyffordd stryd yr undeb a stryd yr eglwys ailfodelur lonydd traffig

PDF
471 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffigur 5: stryd lydan croesfan sebra dan reolaeth gyda lon unigol i draffig

PDF
592 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ffigur 6: cyffordd Stryd Fawr a Ffordd Jehu lledur droetffordd

PDF
402 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 3 Rhagfyr 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru
RHADBOST
Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno 
Conwy
LL31 9RZ