Mae gyrfa yng Ngwasanaeth Sifil Cymru yn cynnig:

  • cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru
  • dysgu yn y swydd a chyfleoedd da i ddatblygu gyrfa
  • oriau gweithio hyblyg a buddion cynhwysfawr.

Mae yna wahanol ffyrdd o ymuno â'r gwasanaeth sifil yng Nghymru.

Chwiliwch am swyddi

Ar gyfer contractau parhaol, tymor penodol, amser llawn neu ran-amser, chwiliwch am swyddi.

Ewch yn brentis

Fel prentis byddwch yn ennill cyflog wrth ichi hyfforddi. I gael rhagor o wybodaeth ewch i prentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Cynllun Llwybr Carlam i Raddedigion

Cynllun Llwybr Carlam y Gwasanaeth Sifil i Raddedigion yw'r cynllun datblygu a hyfforddi i raddedigion.

Interniaethau

Mae Rhaglen Arweinyddiaeth Cymrodoriaeth Windsor yn cynnig interniaeathau blwyddyn o hyd gyda thâl yn Llywodraeth Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi graddio’n ddiweddar ac sy'n dod o gefndiroedd Du neu Asiaidd.

Mae Rhaglen Interniaethau Amrywiaeth yr Haf yn cynnig lleoliadau gwaith i is-raddedigion a graddedigion o wahanol gefndiroedd.

Bargyfreithwyr iau

Cyfle i fagu profiad cyfreithiol ymarferol nad yw’n ymwneud ag eiriolaeth mewn ystod o faterion cyfraith gyhoeddus a gweinyddol. Cysylltwch: LegalServices-CentralAdminTeamRequests@llyw.cymru

Cymhwystra

Os ydych yn ddisgybl 2nd (neu 3rd)  sedd, neu'n aelod iau o'r bar ac heb eich penodi ar hyn o bryd i banel cwnsleriaid Iau y llywodraeth, rydych yn gymwys i wneud cais i gael eich cofrestru er mwyn cymryd rhan yn y cynllun uchod. Phrofiad blaenorol ym maes cyfraith gyhoeddus weinyddol nid yw yn offynol.

Mae Gwasanaeth Sifil Cymru wedi ymrwymo i wella'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu i bawb yng Nghymru. Bydd parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau yn helpu i sicrhau bod ein polisïau a'n gwasanaethau yn adlewyrchu anghenion a phrofiadau'r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

Mae angen gweithlu ar Wasanaeth Sifil Cymru sy'n meddu ar y cymysgedd gorau posibl o dalent ar gyfer y presennol a'r dyfodol.

Logo amrywiaeth