Rydym yn awyddus i gael sylwadau ar gynigion i ymestyn yr ardaloedd sy'n cael eu cynnwys yn y rheoliadau di-fwg ac i gael gwared ar rai o'r esemptiadau.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
17 Awst 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymghynghori

Dogfen Ymgynghori

PDF
479 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant (Saesneg yn unig)

PDF
546 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (Saesneg yn unig)

PDF
276 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau di-fwg

PDF
378 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad Effaith Rheoleiddiol

PDF
481 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn gwneud y canlynol: 

  • disodli'r rheoliadau di-fwg presennol mewn perthynas â'r gwaharddiad ar smygu a smygu mewn cerbydau preifat pan fydd rhywun dan 18 oed yn bresennol
  • ymestyn y gwaharddiad ar smygu i fannau y tu allan ar dir ysbytai, tir ysgolion, meysydd chwarae awdurdodau lleol, a mannau y tu allan i leoliadau gofal plant cofrestredig
  • ystyried dileu'r esemptiad ar gyfer ystafelloedd smygu mewn sefydliadau iechyd meddwl
  • ystyried dileu'r esemptiad ar gyfer ystafelloedd gwely lle y caniateir smygu mewn gwestai, tai llety, tafarndai, a chlybiau aelodau.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 17 Awst 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymddygiadau Risg (Tybaco, Alcohol a Gamblo)
Yr Is-adran Iechyd y Cyhoedd
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ