Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn cynghori ar bob agwedd o waith rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru, ac yn cefnogi Gweinidogion Cymru a’r holl awdurdodau rheoli perygl Cymru.

Cyswllt

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cymorth gweinyddol ar gyfer y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw geisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgyngoriadau, ymholiadau ynghylch y wefan hon neu gwestiynau mwy cyffredinol ar gyfer y Pwyllgor.

Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Llywodraeth Cymru
Y Gangen Llifogydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

floodcoastalrisk@cymru.gsi.gov.uk