Yn dilyn Deddf Cymru 2017 bydd Gweinidogion Cymru yn cymryd y cyfrifoldeb dros drwyddedu gwaith echdynnu petrolewm ar y tir oddi wrth Awdurdod Olew a Nwy y DU (AON) ar 1 Hydref 2018.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
25 Medi 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Gofynnir am eich barn ar ein polisi drafft ar gyfer echdynnu petrolewm yng Nghymru, a hefyd ar y dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn sail ar gyfer y polisi drafft. 

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
1017 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Olew a Nwy anghonfensiynol: Effeithiau Cymunedol o Weithgareddau Trafnidiaeth yng Nghymru (Saesneg yn unig)

PDF
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Barn gychwynnol Iechyd Cyhoeddus Cymru o'r dystiolaeth sydd ar gael ar olew a nwy anghonfensiynol (Saesneg yn unig)

PDF
211 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhaglen Tystiolaeth Olew a Nwy Llywodraeth Cymru: Dadgomisiynu, Adfer Safleoedd ac Ôl-ofal (Saesneg yn unig)

PDF
925 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Effaith Economaidd-Gymdeithasol Nwy Anghonfensiynol yng Nghymru - Ysgol Fusnes Caerdydd (Saesneg yn unig)

PDF
421 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Effaith Economaidd-Gymdeithasol Nwy Anghonfensiynol yng Nghymru (Saesneg yn unig)

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Astudiaeth o Adnodd Nwy Anghonfensiynol Posibl yng Nghymru (Saesneg yn unig)

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyngor i Lywodraeth Cymru ar Methan Coalbed Methan (CBM) gan y Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd (Saesneg yn unig)

PDF
89 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Astudiaeth o effaith bosibl gan gynhyrchiad Methan Gwely Glo yng Nghymru o ran ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd (Saesneg yn unig)

PDF
3 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 25 Medi 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Fossil Fuel Policy – Petroleum Consultation
Division of Decarbonisation and Energy
Department for Energy, Planning and Rural Affairs
Welsh Government
Cathays Park
Cardiff,
CF10 3NQ