Rydym am dderbyn eich barn ar ein dogfen bolisi ar gynllunio y defnydd o dir.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
18 Mai 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, rydym yn bwriadu diwygio Polisi Cynllunio Cymru.

Mae Polisi Cynllunio Cymru wedi ei ail-strwythuro yn themâu polisi sy'n gysylltiedig ag amcanion llesiant, a'r polisi wedi ei ddiweddaru i adlewyrchu strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
445 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Polisi Cynllunio Cymru Drafft: Argraffiad 10

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 18 Mai 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Gangen Polisi Cynllunio
Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ