Sefydlwyd y Panel yn 2008 ac mae’n annibynnol ar lywodraeth ganolog a lleol. Mae gennym bwerau i wneud argymhellion ynghylch amrywiadau arfaethedig i gydnabyddiaeth ariannol prif weithredwyr a phrif swyddogion prif gynghorau yng Nghymru.

Mae’r panel yn cyhoeddi adroddiad blynyddol, yr ymgynghorir arno. Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys holl benderfyniadau’r panel.

Y cyfarfodydd nesaf

Mae’r panel yn cwrdd bob mis. Dyma ddyddiadau’r cyfarfodydd nesaf: 

2018

  • Dydd Mercher 12 a Dydd Iau 13 Rhagfyr

2019

  • Dydd Iau 17 Ionawr
  • Dydd Iau 14 Chwefror
  • Dydd Iau 21 Mawrth
  • Dydd Mercher 17 Ebrill
  • Dydd Iau 23 Mai