Hoffem glywed eich barn ar ba un a ddylid datgymhwyso dros dro baragraff 6.2 o TAN 1.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
21 Mehefin 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae ein polisi cynllunio yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol gynnal cyflenwad pum mlynedd o dir y gellid ei ddarparu ar gyfer tai, yn seiliedig ar fodloni’r gofynion tai a nodwyd mewn Cynlluniau Datblygu Lleol (Polisi Cynllunio Cymru, paragraff 9.2.3). Mae awdurdodau cynllunio heb gyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai yn agored i dderbyn ceisiadau cynllunio tybiannol ar gyfer tai.

Rydym yn cynnig datgymhwyso paragraff 6.2 o TAN 1.  Bydd hyn yn cael gwared ar y cyfeiriad i roi pwysoliad “sylweddol” i’r diffyg cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai fel ystyriaeth o bwys wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer tai.

 

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
354 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 21 Mehefin 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymgynghoriad TAN 1
Cangen Polisi Cynllunio
Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ