Hoffem glywed eich barn ynghylch sut y gallwn symleiddio’r broses gymwysterau.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
25 Medi 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Gwnaethom gyhoeddi ein dull cenedlaethol ynghylch sut rydym yn rheoli gwaith stryd a’r bobl sy’n gweithio arnynt.

Mae rhan o’r ddogfen yn nodi y byddwn yn adolygu’r hyfforddiant a ddarperir i weithwyr ffordd a’r cymwysterau sydd ganddynt er mwyn sicrhau bod lefel uchel o hyfforddiant yn parhau ar draws Cymru.

Hoffem glywed eich barn ynghylch y cymwysterau canlynol ar gyfer gweithwyr stryd:

  • sicrhau bod Cymru’n cyd-fynd â’r Alban a Lloegr
  • symleiddio’r broses
  • cyrff newydd posibl yn rhoi tystysgrifau cymhwysedd

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
533 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 25 Medi 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Llenwch y ffurflen a’i hanfon i:
Drafnidiaeth
Llywodraeth Cymru
RHADBOST
Sarn Mynach
Llandudno Junction
LL31 9RZ