Hoffem glywed eich barn ynghylch newidiadau arfaethedig i'r modd y caiff gwaith datblygu'r seilwaith ei gymeradwyo, a hynny yn dilyn rhoi pwerau newydd i Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Cymru 2017.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
23 Gorffenaf 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Deddf Cymru 2017 yn datganoli pwerau i Weinidogion Cymru o safbwynt:

  • cymeradwyo gorsafoedd cynhyrchu trydan hyd at 350MW, ar y tir ac ar y môr a llinellau trydan cysylltiedig uwchben, hyd at a chan gynnwys 132KV
  • newid cyfraith bresennol a chyflwyno cyfraith newydd ar gyfer rheoli harbyrau, adeiladu harbyrau newydd a chreu awdurdodau harbwr
  • trwyddedau morol
  • gwarchod natur morol ar y môr.

Hoffem annog gwaith cyflenwi seilwaith cynaliadwy a thwf 'gwyrdd', yn ogystal â sicrhau bod ein hymrwymiadau'n cael eu bodloni o safbwynt cynnwys y gymuned, amrywiaeth ynni, allyriadau carbon a diogelwch cyflenwadau.

Hoffem glywed eich barn ynghylch y canlynol:

  • ein cynigion ar gyfer sefydlu proses newydd o safbwynt cymeradwyo gwaith datblygu'r seilwaith yng Nghymru
  • trefniadau pontio hyd nes y bydd proses newydd o gymeradwyo gwaith datblygu'r seilwaith yn ei lle
  • diwygiadau i gamau prynu gorfodol yng Nghymru.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
734 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 23 Gorffenaf 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Newidiadau i'r broses o roi caniatâd seilwaith
Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ