Daeth yr ymgynghoriad i ben 27 Mehefin 2018.

Cyfnod ymgynghori:
4 Ebrill 2018 i 27 Mehefin 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ynglŷn â ffyrdd o fynd i’r afael ag achosion o osgoi ardrethi annomestig (trethi busnes) yng Nghymru.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
501 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn ymgynghori ar:

  • welliannau i sicrhau bod  gwybodaeth am amgylchiadau trethdalwyr yn cael ei darparu’n gywir ac yn amserol 
  • a ddylai’r trefniadau ar gyfer ardrethi a rhyddhad ar eiddo gwag gael eu newid er mwyn osgoi achosion o osgoi ardrethi
  • lleihau’r camddefnydd gan elusennau ffug o’r rhyddhad sydd ar gael i elusennau
  • a ellid datblygu rheol gyffredinol ar gyfer atal osgoi ardrethi annomestig yng Nghymru
  • defnyddio camau heblaw deddfwriaeth i wella cydymffurfio, er enghraifft cydweithio rhwng asiantaethau ac adnoddau eraill i wella ymchwiliadau.