Hoffem gael eich barn ynglŷn â ffyrdd o fynd i’r afael ag achosion o osgoi ardrethi annomestig (trethi busnes) yng Nghymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
27 Mehefin 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
501 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn ymgynghori ar:

  • welliannau i sicrhau bod  gwybodaeth am amgylchiadau trethdalwyr yn cael ei darparu’n gywir ac yn amserol 
  • a ddylai’r trefniadau ar gyfer ardrethi a rhyddhad ar eiddo gwag gael eu newid er mwyn osgoi achosion o osgoi ardrethi
  • lleihau’r camddefnydd gan elusennau ffug o’r rhyddhad sydd ar gael i elusennau
  • a ellid datblygu rheol gyffredinol ar gyfer atal osgoi ardrethi annomestig yng Nghymru
  • defnyddio camau heblaw deddfwriaeth i wella cydymffurfio, er enghraifft cydweithio rhwng asiantaethau ac adnoddau eraill i wella ymchwiliadau.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Mehefin 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dycgwelyd i:

Cangen Polisi Trethi Lleol
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ