Hoffem gael eich barn ar gynigion i osod cerrig milltir cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
19 Ebrill 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod 7 o nodau llesiant ar gyfer Cymru. Yn 2016 fe wnaethon ni osod 46 o ddangosyddion cenedlaethol i asesu a oedden ni ar y trywydd iawn o ran cyflawni’r nodau. Bydd y cerrig milltir cenedlaethol newydd yn nodi ein disgwyliadau o ran y cynnydd hwn.

Rydym yn ymgynghori ar:

  • y meini prawf ar gyfer dewis cerrig milltir cenedlaethol
  • y dangosyddion cenedlaethol y byddwn yn gosod cerrig milltir cenedlaethol yn eu herbyn
  • newidiadau i’r dangosyddion cenedlaethol presennol

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 191 KB

PDF
191 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Ebrill 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Cerrig Milltir Cenedlaethol Cymru
Swyddfa’r Cabinet
Llywodraeth Cymru
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ