Awdurdodau Lleol Cymru sy’n gyfrifol am reoli’r Dreth Gyngor. 

Dylech gysylltu â’ch awdurdod llel yn uniongyrchol i drafod unrhyw fater Treth Gyngor, gan gynnwys gofyn am ostyngiadau neu eithriadau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Rhif ffôn - 01495 355212

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01656 643391 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01656 643396

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01443 863002 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01443 864099

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cyngor Sir Caerfyrddin

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01554 742200 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01554 742100

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin 

Cyngor Sir Ceredigion

Rhif ffôn - 01970 633252

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ceredigion 

Dinas a Sir Abertawe

Rhif ffôn - Gostyngiadau, Eithriadau Treth Cyngor: 01792 635382 neu Lleihad mewn Treth Cyngor (yn seiliedig ar incwm / cyfalaf): 01792 635353

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Sir Caerdydd

Rhif ffôn - 029 20872088 (Cymraeg) / 029 20872087 (Saesneg)

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Caerdydd 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Rhif ffôn - Gostyngiadau, Eithriadau Treth Cyngor: 01492 576607 neu Lleihad mewn Treth Cyngor (yn seiliedig ar incwm / cyfalaf): 01492 576491

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Rhif ffôn - 01824 706000

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Rhif ffôn - 01352 704848

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir y Fflint 

Cyngor Gwynedd

Rhif ffôn - 01286 682689

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Gwynedd 

Cyngor Sir Ynys Môn

Rhif ffôn - 01248 750057

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Rhif ffôn - 01685 725000

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Cyngor Sir Fynwy

Rhif ffôn - 01633 644630

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rhif ffôn - 01639 686838

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Dinas Casnewydd

Rhif ffôn - 01633 656656

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Benfro

Rhif ffôn - 01437 764551

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Benfro 

Cyngor Sir Powys

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01597 827463 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01597 827462

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Powys 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhif ffôn - 01443 425002

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Rhif ffôn - 0300 456 3559

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Cyngor Bro Morgannwg

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01446 709564 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01446 709244

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bro Morgannwg 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Rhif ffôn - 01978 298992

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam