Rydym am glywed eich barn am y disgrifiadau sy'n cael eu defnyddio wrth labelu diodydd alcohol isel.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
19 Medi 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ynghylch y canlynol:

  • a ddylid disodli'r rheoliadau presennol â chanllawiau
  • a ddylai alcohol yn ôl cyfaint (ABV) diodydd alcohol isel fod yn llai na 1.2%
  • a ddylid newid y disgrifyddion presennol 'heb alcohol’ (alcohol free), ‘dialcohol’ (non-alcoholic) a 'wedi ei ddadalcoholeiddio’ (dealcoholised) 
  • a ddylid cyflwyno disgrifydd ychwanegol ar gyfer diodydd alcoholaidd sydd ag ABV uwch na 1.2%.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
385 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Medi 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i: 

Ymddygiadau Risg (Tybaco, Alcohol a Gamblo) 
Yr Is-adran Iechyd y Cyhoedd
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ