Enwau ymgeiswyr rownd derfynol 2018 wedi eu cyhoeddi

Gair am y gwobrau
Gair am y gwobrau
Popeth y mae angen i chi ei wybod am Wobrau Prentisiaethau Cymru
Ymgeisiwch
Ymgeisiwch
Mae’r cyfnod ymgeisio am Wobrau Prentisiaethau Cymru 2018 ar ben
Enillwyr a theilyngwyr
Enillwyr a theilyngwyr
Cewch weld enillwyr a theilyngwyr blaenorol Gwobrau Prentisiaethau Cymru

Gair am y gwobrau

Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn gwobrwyo unigolion, darparwyr dysgu, a chyflogwyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau ledled Cymru.

Mae'r Rhaglen Brentisiaeth  yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth oddi wrth Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Bydd y Gwobrau hyn, sy'n cael eu trefnu ar y cyd gan Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, yn arddangos ac yn dathlu cyflawniadau'r rheini sydd wedi rhagori ar ddisgwyliadau gan ddangos agwedd ddeinamig at hyfforddiant, brwdfrydedd a menter, arloesedd a'r gallu i fod yn greadigol, yn ogystal â dealltwriaeth o'r angen i wella sgiliau er lles economi Cymru ac ymrwymiad i wneud hynny.

Mae’r Gwobrau’n gyfle i unigolion a sefydliadau gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’u llwyddiant yn rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Cyflogadwyedd a Phrentisiaethau.

Llinell amser Gwobrau 2018

2018 awards timeline

Apprenticeships logoEuropean Social Fund logo