Teilyngwyr 2018 wedi cael eu cyhoeddu!

Cyhoeddwyd enwau’r teilyngwyr ar 15 Chwefror 2018. Yna, ar 22 Mawrth 2018, cyhoeddir yr enillwyr yn seremoni’r Gwobrau yn y Senedd.

Dewrder

Julian Rudge
Parafeddyg
Laura Matthews
Person ateb galwadau, Heddlu De Cymru
PCSO Patrick Dunbar
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu

Dinasyddiaeth

Chris Roberts
Ymgyrchydd dementia
Hilary Johnston
Sylfaenydd ac ymddiriedolwr Cwtch Baby Bank
Mair Elliott
Ymgyrchydd iechyd meddwl ac awtistiaeth

Diwylliant

David Pountney CBE
Cyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru
Huw Edwards
Darlledwr
Lynwen Brennan CBE
Uwch-reolwr yn y Diwydiant Ffilm

Mentergarwch

Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

DevOpsGuys
Ymgynghoriaeth cyflenwi meddalwedd
IQE
Cwmni lled-ddargludyddion
Sure Chill
Cwmni technoleg oeri

Rhyngwladol

Angela Gorman
Ymgyrchydd iechyd mamau Affrica
Gôl!
Elusen pêl-droed ryngwladol
Mike a Colette Hughes
Ymgyrchwyr elusennau Affricanaidd
Prosiect Phoenix
Prosiect gwella iechyd

Chwaraeon

Alun Wyn Jones
Chwaraewr undeb rygbi Cymru

Person Ifanc

Bethany Roberts
Eiriolwr pobl ifanc
Jasmine Williams
Codi arian i elusennau
Mercy Ngulube
Ymgyrchydd HIV

Gwobr Arbennig y Prif Weinidog