Mae enwebiadau ar gyfer 2018 wedi cau.
Enwebwch nawr am y gwobrau 2019.

Am y gwobrau
Yr wybodaeth i gyd am y gwobrau.
Enillwyr a theilyngwyr
Gweler rhestr yr enillwyr a theilyngwyr blaenorol Gwobrau Dewi Sant
Enwebu
Ydych chi’n ‘nabod rhywun ysbrydoledig? Unigolyn neu grŵp y gall Cymru fod yn falch ohonynt?

Am y gwobrau

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru sy’n cael eu henwebu gan y cyhoedd.

Mae naw Gwobr Dewi Sant. Rhoddir pob gwobr mewn categorïau penodol o weithgarwch a llwyddiant.

  • Dewrder
  • Dinasyddiaeth
  • Diwylliant
  • Menter
  • Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Rhyngwladol
  • Chwaraeon
  • Person Ifanc
  • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Darllenwch mwy

Llinell amser Gwobrau 2018
Llinell amser Gwobrau

Enwebwch am 2019

Pwy sy’n eich ysbrydoli? Pwy ddylai Cymru fod yn falch ohonynt? Mae'r Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl wahanol o Gymru a thu hwnt.