Cyfnod enwebu’n cau hanner nos 30 Tachwedd 2017.

Gallwch enwebu gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein isod. Mae’r ffurflen yn esbonio sut i lenwi’r manylion ac mae modd ichi arbed y ffurflen a dod nôl ati os ydych chi eisiau.

Os byddai well gennych gwblhau’r ffurflen enwebu all-lein, anfonwch e-bost at gwobrauaddysgu@llyw.cymru gyda’ch manylion cyswllt a’r categori perthnasol ar gyfer yr enwebai.

Cewch ragor o wybodaeth am Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru a’r broses enwebu yn yr adran Am y gwobrau.