Hoffem glywed eich barn ynghylch gweithredu rheolau diwygiedig yr UE ar adnabod ceffylau yng Nghymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
30 Mai 2018
72 diwrnod ar ôl i ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y Rheoliadau Adnabod Ceffylau, sy’n cynnwys:

  • Gofyniad i bob Aelod-Wladwriaeth weithredu cronfa ddata ganolog o geffylau sy’n cynnwys gwybodaeth am geffylau sydd o fewn eu tiriogaeth. Y nod yw sicrhau bod mwy o wybodaeth yn cael ei rhannu.
  • Rhagor o reolaeth ar rifau microsglodion, gydag opsiwn a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i Aelod-Wladwriaethau fynnu bod ceffylau hŷn yn cael eu microsglodynnu.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
363 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad A: tabl o reoliadau

PDF
140 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad B: Sancsiynau sifil arfaethedig

PDF
119 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Mai 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Polïsi Ceffylau
Yr Is-adran Amaeth – Cynaliadwyedd a Datblygu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ