Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Mai 2018.

Cyfnod ymgynghori:
7 Mawrth 2018 i 30 Mai 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ynghylch gweithredu rheolau diwygiedig yr UE ar adnabod ceffylau yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y Rheoliadau Adnabod Ceffylau, sy’n cynnwys:

  • Gofyniad i bob Aelod-Wladwriaeth weithredu cronfa ddata ganolog o geffylau sy’n cynnwys gwybodaeth am geffylau sydd o fewn eu tiriogaeth. Y nod yw sicrhau bod mwy o wybodaeth yn cael ei rhannu.
  • Rhagor o reolaeth ar rifau microsglodion, gydag opsiwn a fydd yn ei gwneud hi’n bosibl i Aelod-Wladwriaethau fynnu bod ceffylau hŷn yn cael eu microsglodynnu.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
363 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad A: tabl o reoliadau

PDF
140 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad B: Sancsiynau sifil arfaethedig

PDF
119 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.