Hoffai Defra a Llywodraeth Cymru dderbyn sylwadau ynghylch diwygiadau arfaethedig i esemptiadau ac eithriadau o fewn Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dod i’r casgliad y gallai rhai mân addasiadau gael eu gwneud er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd ar gyfer unigolion a busnesau.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
20 Mehefin 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK