Hoffem gael eich barn ar gynigion ynghylch ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru sydd o bosibl am gynnig lleoliad ar gyfer cyfleuster gwaredu daearegol (CGD).

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
20 Ebrill 2018
59 diwrnod ar ôl i ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar:

  • drefniadau ar gyfer ymgysylltu â chymunedau sydd o bosibl am drafod y posibilrwydd o gynnig lleoliad
  • sut gallai ffiniau'r gymuned a allai fod yn fodlon cynnig lleoliad gael eu diffinio
  • sut y dylid gwario'r arian buddsoddi cymunedol
  • mynediad i gymuned mewn trafodaethau at farn arbenigol trydydd parti annibynnol
  • sut a phryd y dylai hawl y gymuned i dynnu'n ôl o drafodaethau cael ei weithredu
  • sut a phryd dylid cynnal prawf cefnogaeth gyhoeddus i sicrhau bod cymuned yn barod i gynnig lleoliad i CDG

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 20 Ebrill 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ansawdd Amgylchedd a Rheoleiddio
Parc Cathays
Caerdydd
Cf10 3NQ