Daeth yr ymgynghoriad i ben 20 Ebrill 2018.

Cyfnod ymgynghori:
25 Ionawr 2018 i 20 Ebrill 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar gynigion ynghylch ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru sydd o bosibl am gynnig lleoliad ar gyfer cyfleuster gwaredu daearegol (CGD).

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar:

  • drefniadau ar gyfer ymgysylltu â chymunedau sydd o bosibl am drafod y posibilrwydd o gynnig lleoliad
  • sut gallai ffiniau'r gymuned a allai fod yn fodlon cynnig lleoliad gael eu diffinio
  • sut y dylid gwario'r arian buddsoddi cymunedol
  • mynediad i gymuned mewn trafodaethau at farn arbenigol trydydd parti annibynnol
  • sut a phryd y dylai hawl y gymuned i dynnu'n ôl o drafodaethau cael ei weithredu
  • sut a phryd dylid cynnal prawf cefnogaeth gyhoeddus i sicrhau bod cymuned yn barod i gynnig lleoliad i CDG

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.