Cynnwys

Cau ffyrdd a gwyriadau

Cais am gau priffordd, atal mynediad i gerbydau

Cefnffyrdd a thraffyrdd

Gwelliannau i gefnffyrdd, rhwydwaith ffyrdd a'n hymglymiad

Diogelwch ar y ffyrdd

Pass Plus Cymru, llwybrau diogel mewn cymunedau

Iawndal pan fydd ffordd yn effeithio ar werth eich eiddo

Ynysu rhag sŵn, prynu gorfodol

Parcio a Bathodynnau Glas

Pwy sy’n gymwys, canllawiau i awdurdodau lleol

Safonau’r priffyrdd

Nodiadau cyngor dros dro, ymylon ffyrdd

Ymchwiliadau cyhoeddus i ffyrdd

Deall ymchwiliadau cyhoeddus sy’n edrych ar gynigion ffyrdd