Hoffem wahodd eich sylwadau ar fframwaith rheoleiddio newydd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yng Nghymru. Mae hyn yn rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a fydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2019.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
27 Tachwedd 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar reoliadau drafft a fydd yn gwneud y canlynol: 

  • gosod gofynion ar ddarparwyr gwasanaethau mabwysiadu rheoleiddiedig ac unigolion cyfrifol 
  • gosod gofynion tebyg ar ddarparwyr gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol a'u rheolwyr. 

Rydym hefyd yn awyddus i gael eich barn ar:

  • ganllawiau statudol drafft a chod ymarfer a fydd yn cyd-fynd â'r rheoliadau
  • yr opsiynau ar gyfer cynnal adolygiadau annibynnol o benderfyniadau mabwysiadu yn y dyfodol. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, byddwn yn cynnal digwyddiadau ar gyfer darparu gwybodaeth.

  • 6 Tachwedd yng Nghaerdydd
  • 8 Tachwedd yn Wrecsam

I gael rhagor o fanylion, e-bostiwch: RISCAct2016@llyw.cymru

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
539 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Canllawiau Statudol a Chod Ymarfer - Gwasanaethau mabwysiadu

PDF
802 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) a Gwasanaethau Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2019

PDF
602 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad A

PDF
311 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 27 Tachwedd 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:
Y Gangen Gweithredu Deddfwriaeth
Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
ac Integreiddio
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ