Rydym eisiau eich barn ar Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru er mwyn gwella ansawdd aer.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
19 Mehefin 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
306 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Fframwaith Parthau Aer Glân i Gymru

PDF
706 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae’r Fframwaith Parth Aer Glân i Gymru yn rhoi canllawiau i awdurdodau lleol sy’n ystyried opsiynau i fynd i’r afael â materion yn ymwneud ag ansawdd aer lleol.

Mae’r Fframwaith yn disgrifio:

  • beth yw Parth Aer Glân,
  • o dan ba amgylchiadau y gellid ei ddefnyddio,
  • yr ystyriaethau allweddol i awdurdodau lleol sy’n dymuno sefydlu un.

Efallai mai’r sbardun ar gyfer lleihau llygredd yn yr awyr, trwy Barth Aer Glân, yw mynd i’r afael â’r angen i leihau allyriadau o fewn terfynau cyfreithiol, ond hefyd yn fwy cyffredinol i sicrhau gwelliannau yn yr amgylchedd ac i sicrhau gwell iechyd i bawb.

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal digwyddiadau ymgynghori fel bod modd i fwy o bobl gyflwyno adborth a chyfrannu. Caiff digwyddiadau eu cynnal yn:

  • Abertawe ar 6 Mehefin
  • Wrecsam ar 13 Mehefin.

Cofrestrwch eich diddordeb drwy e-bostio AirQualityPolicy@gov.wales.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Mehefin 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Ansawdd Aer
Llywodraeth Cymru
3ydd Llawr De (C03)
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ