Hoffem glywed eich barn ar ran 2 o’r fframwaith nyrsio mewn ysgolion sy'n ymdrin â materion iechyd ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig mewn ysgolion arbennig.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
5 Mehefin 2018
78 diwrnod ar ôl i ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
649 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Yr ydym yn ymgynghori ar ein gweledigaeth ar gyfer nyrsio mewn ysgolion arbennig yng Nghymru, sy'n cynnwys:

  • cyflwyno fframwaith i gefnogi'r ddarpariaeth o wasanaethau nyrsio i blant mewn ysgolion arbennig
  • gosod disgwyliadau ar rôl y tîm amlddisgyblaethol ehangach
  • pennu safonau a ddisgwylir gan nyrsys sy'n gweithio mewn ysgolion arbennig.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 5 Mehefin 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd i:

Swyddfa'r Prif Swyddog Nyrsio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays

Caerdydd
CF10 3NQ