Rydym yn gofyn eich barn am orchymyn deddfwriaethol a ddiweddarwyd ac am ganllawiau ar reoli mannau addoli rhestredig penodol yng Nghymru. Rydym yn awyddus hefyd ichi fynegi barn am ganllawiau newydd ar reoli henebion cofrestredig.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
13 Gorffenaf 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

O dan y Gorchymyn Esemptiad Eglwysig (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1994, mae grwpiau crefyddol penodol wedi'u heithrio o'r angen i sicrhau cydsyniad adeilad rhestredig neu ardal gadwraeth ar gyfer gwaith i'w safleoedd addoli hanesyddol. Er mwyn bod yn gymwys i'w heithrio, mae'n rhaid iddynt ddangos bod ganddynt systemau rheoli sy'n ymdebygu i'r rhai hynny sydd gan awdurdodau cynllunio lleol.

Rydym yn ymgynghori ar orchymyn a chanllawiau newydd sy'n adlewyrchu'r amodau a'r arferion eglwysig cyfredol yng Nghymru. Dyma'r prif newidiadau:

  • dileu'r esemptiad ar gyfer cydsyniad ardal gadwraeth
  • tynnu'r Eglwys Unedig Ddiwygiedig o'r rhestr o enwadau esempt
  • egluro pa adeiladau y mae'r esemptiad yn berthnasol iddynt.

Rydym yn awyddus hefyd ichi fynegi barn am ganllawiau newydd ar reoli henebion cofrestredig.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymghynghori

PDF
444 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Annex A: gorchymyn esemptiad eglwysig 2018

PDF
685 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Annex B: rheoli newid i addoldai rhestredig

PDF
750 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Annex C: rheoli henebion cofrestredig

PDF
984 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 13 Gorffenaf 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymgynghoriad ar Reoliadau a Chanllawiau 3
Tîm Deddfwriaeth a Pholisi
Cadw
Llywodraeth Cymru
Plas Caeriw
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ