Daeth yr ymgynghoriad i ben 21 Chwefror 2018.

Cyfnod ymgynghori:
20 Tachwedd 2017 i 21 Chwefror 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ar sut i reoli’r rhywogaethau anfrodorol goresgynnol sylweddol hwn yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Yr ydym yn ymgynghori ar gynllun drafft ar gyfer rheoli gwiwerod llwyd a fyddai'n:

  • lleihau'r effaith negyddol ar goetiroedd a’r fioamrywiaeth ehangach,
  • cefnogi poblogaethau brodorol wiwer goch,
  • bodloni ein hymrwymiad i ddatblygu dull strategol a thargededig i fygythiadau o rywogaethau anfrodorol goresgynnol.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
845 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiad am y gweithdy a gynhaliwyd â rhanddeiliaid cyn ymgynghori

PDF
338 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.