Rydym yn awyddus ichi fynegi barn am ein bwriad i newid cyfraith ddomestig Cymru os na cheir cytundeb ar Brexit.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
19 Chwefror 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori am gywiriadau i rai o offerynnau statudol Cymru sy'n deillio o gyfraith yr UE. Maent yn ymwneud â safonau marchnata bwyd, labelu a llaeth ysgol.

Mae'r diwygiadau yr ydym yn bwriadu eu gwneud yn cywiro diffygion. Maen nhw'n cael eu gwneud er mwyn sicrhau y bydd y gyfraith yn parhau'n effeithiol os na fydd cytundeb ar Brexit. Ni ddylai'r newidiadau effeithio ar y diwydiant yng Nghymru.

Dyma'r ddeddfwriaeth sydd dan sylw:

  • Rheoliadau Marchnata Cynnyrch Garddwriaethol Ffres (Cymru) 2009
  • Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010
  • Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) 2011
  • Rheoliadau Cig Dofednod (Cymru) 2011
  • Rheoliadau Dosbarthu Carcasau a Hysbysu eu Prisiau (Cymru) 2018
  • Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2017
  • Rheoliadau Adrodd ar Brisiau Cynhyrchion Llaeth (Cymru) 2011.

Rydym wedi estyn y cyfnod ymgynghori er mwyn cynnwys cynigion ychwanegol ynghylch diwygio Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010 a Rheoliadau Adrodd ar Gynhyrchion Llaeth (Cymru) 2011. Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben yn awr ar 19 Chwefror.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen Ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 345 KB

PDF
345 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Chwefror 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Yr Is-adran Fwyd - Ail Lawr y Gorllewin, Piler MO4
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ