Canllawiau a gwasanaethau

  • Os na allwch ariannu gwelliannau hanfodol er mwyn cadw’ch cartref yn gynnes ac yn ddiogel, gallwch wneud cais am fenthyciadau ar gyfer Gwella Tai.
  • Mae benthyciadau Troi Tai’n Gartrefi ar gael i adnewyddu tai gwag i’w gwneud yn addas ar gyfer byw ynddynt.