Hoffem gael eich barn ar ddwy set o reoliadau drafft sy’n cael eu gwneud o dan adran 23 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
14 Hydref 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y darpariaethau atodol arfaethedig sy’n gymwys i gontractau diogel, contractau safonol, a chontractau safonol â chymorth fel y nodir yn:

  • Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Darpariaethau Atodol) (Cymru) drafft
  • Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Contractau Safonol â Chymorth) (Darpariaethau Atodol) (Cymru) drafft.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
651 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 14 Hydref 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Rhentu Cartrefi
Yr Is-adran Polisi Tai
Llawr Daear, Craidd y Gorllewin
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ