Hoffem glywed eich barn i helpu benderfynu sut i bennu cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon yng Nghymru o Medi 2018.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
4 Mai 2018
46 diwrnod ar ôl i ymateb
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

O Medi 2018 bydd llywodraeth Cymru yn gyfrifol am bennu cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon yng Nghymru.  Rydym yn ymgynghori ar fodel proses i benderfynu sut bydd hyn yn gweithio.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
565 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 Mai 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb

Cwblhewch a dychwelyd I:

Cangen Cyflog ac Amodau Athrawon
Is-adran Effeithiolrwydd Ysgolion
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ