Mae’r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol i Weinidogion Cymru adrodd o dro i dro ar amcanion, camau gweithredu a blaenoriaethau’r dyfodol mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd a’i effaith.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
4 Mawrth 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Cynllun Ymaddasu Cymru i Newid yn yr Hinsawdd yn bodloni’r gofynion hynny drwy bennu 32 o gamau gweithredu ymaddasu i Gymru. Rydym nawr yn casglu barn y cyhoedd ar y cynllun drafft.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 4 Mawrth 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Cynllun Ymaddasu Cymru i Newid yn yr Hinsawdd
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
0300 062 5115