Rhowch eich sylwadau ar ein cynllun gweithredu drafft ar gyfer 2018-2023 sy'n disodli cynllun gweithredu ynghylch sŵn cyfredol Cymru 2013.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
3 Hydref 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cynllun drafft 2018 sydd yn:

  • cysoni polisi sŵn a seinwedd yng Nghymru â'r fframwaith trawsbynciol a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
  • annog mwy o integreiddio rhwng gweithgareddau rheoli sŵn ac ansawdd aer a gynhelir gan gyrff cyhoeddus.
  • tynnu sylw at y diweddariadau arfaethedig i bolisi a chanllawiau cynllunio cenedlaethol yng Nghymru sy'n ymwneud â sŵn a seinwedd.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
350 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cynllun Gweithredu ynghylch sŵn a seinwedd 2018-2023

PDF
4 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 3 Hydref 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhau a dychwelyd i: 

Ymgynghoriad ar y cynllun gweithredu ynghylch sŵn a seinwedd
Is-adran yr Amgylchedd a Chymunedau
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ