Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Tachwedd 2018.

Cyfnod ymgynghori:
5 Hydref 2018 i 30 Tachwedd 2018
Diweddarwyd diwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cymru, ar y cyd, yn ceisio barn ynglŷn â diwygiadau arfaethedig i’r Canfasiad Blynyddol ar gyfer etholiadau.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.SCOT