Mae Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cymru, ar y cyd, yn ceisio barn ynglŷn â diwygiadau arfaethedig i’r Canfasiad Blynyddol ar gyfer etholiadau.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
30 Tachwedd 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.SCOT