Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru yn cynghori’r Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru ar swyddogaeth gwyddoniaeth yn natblygiad cymdeithasol ac economaidd Cymru.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru
Is-adran y Brif Gynghorydd Gwyddonol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

0300 060 3000
chiefscientificadviserwales@llyw.cymru