Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru yn cynghori’r Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru ar swyddogaeth gwyddoniaeth yn natblygiad cymdeithasol ac economaidd Cymru.

Gwybodaeth a gwasanaethau corfforaethol

Cyswllt

Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru
Is-adran y Brif Gynghorydd Gwyddonol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

0300 060 3000
chiefscientificadviserwales@llyw.cymru