1. Trosolwg

Gall mynd i addysg uwch wella eich cyfleoedd o ran eich gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog da; ond mae'n golygu buddsoddiad ariannol.

O fis Medi 2018 bydd israddedigion cymwys sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf (llawn-amser a rhan-amser) yn derbyn cymorth cynhwysfawr tuag at gostau byw bob dydd yn ystod y tymor, lle bynnag yn y DU y dewisant astudio.

Mae'r pecyn cymorth cyllid newydd hwn i fyfyrwyr yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu canolbwyntio'n fwy ar eu hastudiaethau a threulio llai o amser yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd. Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs.