Rydym am gael eich barn ar gyfuno Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (UCO) a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GDPO) .

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
24 Awst 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r UCO yn dileu'r angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer nifer o newidiadau defnydd sylweddol ble y mae effaith y defnydd newydd ar gynllunio yn debyg. Mae'r GDPO yn rhoi caniatâd cynllunio i nifer o ddatblygiadau bach a datblygiadau a gaiff ychydig o effaith.

Rydym yn bwriadu cyfuno'r UCO a'r GPDO er mwyn:

  • symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio ar gyfer datblygiadau bach ac isel
  • gwneud yn siŵr bod hi'n hawdd dod o hyd i'r fersiwn mwyaf cywir o'r ddeddfwriaeth.

Dogfennau ymghynghori

Consultation document

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 24 Awst 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymgynghoriad ar yr UCO a’r GPDO
Cyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ