Rydym am gael eich barn ar gyfuno Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (UCO) a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GDPO) .

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
28 Medi 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r UCO yn dileu'r angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer nifer o newidiadau defnydd sylweddol ble y mae effaith y defnydd newydd ar gynllunio yn debyg. Mae'r GDPO yn rhoi caniatâd cynllunio i nifer o ddatblygiadau bach a datblygiadau a gaiff ychydig o effaith.

Rydym yn bwriadu cyfuno'r UCO a'r GPDO er mwyn:

  • symleiddio'r ddeddfwriaeth gynllunio ar gyfer datblygiadau bach ac isel
  • gwneud yn siŵr bod hi'n hawdd dod o hyd i'r fersiwn mwyaf cywir o'r ddeddfwriaeth.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 28 Medi 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymgynghoriad ar yr UCO a’r GPDO
Cyfarwyddiaeth Gynllunio
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ