Rydym eisiau eich barn ar gynigion i ailstrwythuro sut mae Llywodraeth Cymru yn cyflenwi ac yn cyllido addysg oedolion yn y gymuned.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
11 Medi 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae ein nodau strategol ar gyfer addysg oedolion o fewn  y datganiad polisi, Addysg Oedolion yng Nghymru. Yr ydym yn ymgynghori ar gynigion a fydd yn:

  • sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael mynediad cyfartal a theg at ddarpariaeth a ariennir gan y Llywodraeth.
  • Helpu Gweinidogion Cymru i benderfynu sut i ddyrannu cyllid yn y ffordd fwyaf effeithlon.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori

PDF
859 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os ydych chi’n defnyddio technoleg gynorthwyrol (e.e. darllenydd sgrîn) ac mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon sydd mewn fformat mwy hygyrch (h.y. haws i’w defnyddio), e-bostiwch digital@wales.gsi.gov.uk. Cofiwch ddweud wrthym ni’r math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym mi pa fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 11 Medi 2018, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd I:

Helen Scaife
Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau
Llywodraeth Cymru
Tŷ’r Afon
Ffordd Bedwas
Bedwas
Caerffili
CF83 8WT