Yn y canllaw hwn

5. Rwydwaith partner CCD

Mae rhwydwaith o sefydliadau partner ledled Cymru gan Gronfa Cymorth Dewisol.

Os ydych am wneud cais defnyddiwch broses cofrestru eich sefydliad partner os ydych yn:

  • weithiwr cymorth
  • swyddfa tai
  • gweithiwr cymdeithasol
  • gweithiwr proffesiynol tebyg arall

Cysylltwch â  helen.richards@familyfundservices.co.uk os byddwch chi am:

  • ddarganfod mwy am rwydwaith partner CCD
  • cofrestru fel sefydliad partner
  • cael hyfforddiant a chymorth