Rydym am glywed eich barn am gamau arfaethedig Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i gofnodi tacsis a cherbydau hurio preifat at ddibenion codi tâl mewn Parthau Aer Glân.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
30 Hydref 2018
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym yn ymgynghori ar y cyd gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch y rheoliadau arfaethedig fydd yn gosod dyletswydd ar awdurdodau trwyddedu lleol yng Nghymru a Lloegr i rannu rhifau cofrestru cerbydau pob cerbyd sydd wedi'i drwyddedu.

Mae'r ymgynghoriad yn holi barn am:

  • greu cronfa ddata ganolog o holl dacsis a cherbydau hurio preifat fel bod modd i'r awdurdodau lleol hynny sy'n dymuno cyflwyno Parth Aer Glân Dosbarth A-C yn Lloegr (neu'r hyn sy'n cyfateb yng Nghymru) eu cofnodi
  • y llwybr deddfwriaethol sydd ei angen i osod dyletswydd ar awdurdodau lleol i rannu manylion tacsis trwyddedig a cherbydau hurio preifat.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK