Brexit: Diogelu Dyfodol Cymru

Datganiad gan y Prif Weinidog ar yr ymateb i erthygl 50

Datganiad gan y Prif Weinidog wrth Lansio Papur Gwyn y DU 23/1/17

Ar 23 Mehefin 2016, pleidleisiodd y DU dros ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE). Rydym wedi bod yn gweithio ers y refferendwm i ddiogelu a hybu buddiannau Cymru yn ystod negodiadau Brexit. Rydym am weld y canlyniad gorau posibl i bobl Cymru.

Pleidleisiodd mwyafrif pobl Cymru dros ymadael â’r UE ac rydym wedi bod yn glir bod rhaid parchu’r penderfyniad democrataidd hwn. Ein nod yw sicrhau bod ewyllys ddemocrataidd pobl Cymru, a’n hanghenion economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, yn llywio agwedd y DU at Brexit. Drwy wneud hyn, rydym yn benderfynol o ddiogelu dyfodol llwyddiannus i Gymru ar ôl Brexit.

Rydym wedi lansio Papur Gwyn sy’n amlinellu’r prif faterion fydd yn hanfodol i Gymru yn ein barn ni wrth i’r DU symud tuag at ymadael â’r UE. Mae angen i negodiadau Brexit ystyried chwe maes:

  • Y farchnad sengl a masnach ryngwladol 
  • Mudo
  • Cyllid a Buddsoddi 
  • Materion Cyfansoddiadol a Datganoli 
  • Diogelwch a gwerthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol 
  • Trefniadau pontio 

Os oes arnoch angen ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i: PontioEwropeaidd@cymru.gsi.gov.uk

Dogfennau