Brexit: Diogelu Dyfodol Cymru

Y Polisi Masnach: materion Cymru

Ar 23 Mehefin 2016, pleidleisiodd y DU dros ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE). Rydym wedi bod yn gweithio ers y refferendwm i ddiogelu a hybu buddiannau Cymru yn ystod negodiadau Brexit. Rydym am weld y canlyniad gorau posibl i bobl Cymru.

Pleidleisiodd mwyafrif pobl Cymru dros ymadael â’r UE ac rydym wedi bod yn glir bod rhaid parchu’r penderfyniad democrataidd hwn. Ein nod yw sicrhau bod ewyllys ddemocrataidd pobl Cymru, a’n hanghenion economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, yn llywio agwedd y DU at Brexit. Drwy wneud hyn, rydym yn benderfynol o ddiogelu dyfodol llwyddiannus i Gymru ar ôl Brexit.

Yn mis Ionawr 2017, lansiwyd Llywodraeth Cymru y  Papur Gwyn ‘Diogelu Dyfodol Cymru’ sy’n amlinellu’r prif faterion fydd yn hanfodol i Gymru yn ein barn ni wrth i’r DU symud tuag at ymadael â’r UE: 

 • Y farchnad sengl a masnach ryngwladol 
 • Mudo
 • Cyllid a Buddsoddi 
 • Materion Cyfansoddiadol a Datganoli 
 • Diogelwch a gwerthoedd cymdeithasol ac amgylcheddol 
 • Trefniadau pontio 

Bu i ‘Diogelu Dyfodol Cymru’ ddynodi dechrau’r sgwrs, ac i barhau gyda’r sgwrs hwnnw rydym yn cyhoeddi cyfres o ddogfennau pellach i ymestyn y drafodaeth yma yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig. Y cyntaf o’r dogfennau hynny oedd ‘Brexit a Datganoli’ ac yr ail yw ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’.

Os oes arnoch angen ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost i: PontioEwropeaidd@cymru.gsi.gov.uk

Lansiad Diogelu Dyfodol Cymru

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

  Dogfennau

  Y Polisi Masnach: materion Cymru

  (Maint Ffeil: 1.69 MB)

  Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl

  (Maint Ffeil: 1.38 MB)

  Brexit a Datganoli

  (Maint Ffeil: 639.01 KB)

  Papur Gwyn: Diogelu Dyfodol Cymru

  (Maint Ffeil: 2.78 MB)

  Crynodeb: Diogelu Dyfodol Cymru

  (Maint Ffeil: 431.62 KB)