Rydym yn symud ein cynnwys i'r wefan newydd ar LLYW.CYMRU yn www.beta.llyw.cymru o'r wefan bresennol yn www.llyw.cymru:

  • ar y wefan bresennol www.llyw.cymru, mae'r cynnwys sydd wedi symud wedi'i farcio'n glir, ac ni fydd bellach yn cael ei ddiweddaru
  • ar y wefan newydd, mae cynnwys www.beta.llyw.cymru, wedi'i ddiweddaru

I ddechrau, ni fydd popeth yn ymddangos ar y wefan newydd. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i rywbeth ar y wefan newydd yn www.beta.llyw.cymru dylech chwilio amdano ar ein gwefan bresennol yn www.llyw.cymru.

Y newidiadau rydym yn eu gwneud

Rydym eisiau gwefan a fydd yn sicrhau bod gwaith Llywodraeth Cymru yn gliriach a haws ei ddeall. Mae'r wefan newydd wedi'i dylunio i weithio'n dda ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith, cyfrifiaduron llechen a ffonau symudol.

Ar hyn o bryd, mae'r canlynol hefyd i'w cael ar wefan www.beta.llyw.cymru:

Sefydliadau

Ymgyrchoedd

Adborth

Byddwn yn gwneud gwelliannau parhaus i'r wefan yn sgil yr adborth hwn. Rydym yn awyddus i ddatrys problemau a sicrhau bod y wefan hyd yn oed yn haws ei defnyddio, felly rhowch wybod i ni beth yw eich barn.