Am ragor o wybodaeth ynghylch gweithio i ni, trowch at yr adran Gweithio i Awdurdod Cyllid Cymru.

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Teitl swydd Ystod cyflog Yn agored i rai o’r tu allan i'r Gwasanaeth Sifil? Dyddiad/amser cau
Rheolwr Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu £23,625 i £27,400 Ydy 02/01/2019 hanner nos
Aelod o’r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid £19,240 i £22,500 Ydy 30/12/2018 hanner nos

I wneud cais, anfonwch eich ffurflen gais, wedi ei llenwi, a'ch datganiad personol a'ch CV, neu ddatganiadau cymhwysedd yn dibynnu ar y rôl, i hr@wra.gov.wales. Nodwch enw'r rôl yr ydych yn ymgeisio amdano yn pennawd yr ebost os gwelwch yn dda.

Darllenwch y disgrifiad swydd a’r canllawiau ar sut i wneud cais cyn cyflwyno eich cais.

I gael hysbysiadau am swyddi'r Awdurdod Cyllid, cysylltwch â: hr@wra.gov.wales

Logo hyderus o ranoanabedd: ymroddedig