Nid ydym yn cyflogi ar hyn o bryd, ond anfonwch eich manylion cyswllt atom ac fe wnawn ni roi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd rhywbeth ar gael.

hr@acc.llyw.cymru

Am ragor o wybodaeth ynghylch gweithio i ni, trowch at yr adran Gweithio i Awdurdod Cyllid Cymru.

Logo hyderus o ran anabledd: ymroddedig