Rhowch eich rhif ffôn neu’ch cod post i weld a yw band eang cyflym iawn ar gael ichi. 

BT sydd wedi darparu’r map. Nid Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol amdani. 

Parciau Busnes ac Ystadau Diwydiannol

Yn ogystal â chyflwyno Cyflymu Cymru, rydym wedi cydweithio ag Airband i ddarparu band eang wi-fi cyflym iawn i safleoedd busnes mewn nifer o barciau busnes ac ystadau diwydiannol nad ydynt yn rhan o raglen gyflwyno Cyflymu Cymru na’r rhaglen gyflwyno fasnachol. I weld a allwch dderbyn band eang cyflym iawn drwy’r rhwydwaith hwn, ewch i wefan Airband (dolen allanol). 

Gwasanaethau eraill sydd ar gael

Os ydy’r map yn dangos nad yw band eang cyflym iawn ar gael yn eich ardal chi, gallwch holi pa wasanaethau eraill sydd ar gael, fel band eang ADSL safonol neu gebl trwy Virgin Media. 

Ewch i wefan SamKnows (dolen allanol - Saesneg yn unig) a rhoi’ch cyeiriad neu rif ffôn i weld beth sydd ar gael a’i gyflymder.  Gan mai gwefan allanol yw SamKnows, ni all Llywodraeth Cymru warantu bod yr wybodaeth yn gyflawn nac yn gywir. 

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.