Mae Gweinidogion yn cael eu penodi i arfer swyddogaethau ar ran Ysgrifenyddion y Cabinet yn eu meysydd gwaith penodol.

Aelodau'r Cabinet

Alun Davies AC
Alun Davies AC
Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Gweinidogion