Canllawiau, gwybodaeth a gwasanaethau

Beth rydym yn ei wneud

Mae panel arbenigol wedi cael ei sefydlu i gynnal adolygiad o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae hyn yn unol â'r ymrwymiad a wnaed gan y Prif Weinidog.

Gwybodaeth a gwasanaethau corfforaethol

Cyswllt

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau, gallwch gysylltu â ni trwy’r post neu dros e-bost.

Post:
Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Hwb Chris McGuigan
3 Assembly Square
Bae Caerdydd
CF10 4PL

e-bost:
ParliamentaryReviewHealthandSocialCare@cymru.gsi.gov.uk